A fost supus dezbaterii publice proiectul instalației de tratare a deșeurilor colectate separat și al centrului de aport voluntar, care se vor construi în comuna Șotânga, investiție de aproximativ 100.000.000 de euro ce va fi implementată de Consiliul Județean Dâmbovița, instituția dâmbovițeană asigurând o cofinanțare de 26.000.000 de euro.

Pe lângă autoritățile cu atribuții în domeniu, Agenţia de Protecţie a Mediului Dâmboviţa, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, ADI „Management Integrat al Deșeurilor”, la această întâlnire, deosebit de importantă pentru întreg județul Dâmbovița, au participat și cetățeni din comuna Șotânga.

Au fost discutate toate aspectele privitoare la construirea celor două obiective a căror principală utilitate este aceea a diminua drastic cantitatea de deșeuri care ar trebui să ajungă în gropile de gunoi de la Aninoasa și Titu, prin reutilizarea a tot ceea ce înseamnă reziduu reciclabil.

Practic, prin implementarea acestui proiect se vor reduce costurile de depozitare a deșeurilor, acest lucru urmând să se reflecte și în scăderea taxei de habitat achitată de fiecare dâmbovițean.

Totodată, deșeurile vor fi transformate în combustibili alternativi, utilizați pentru producerea de energie electrică și termică.

Nu în ultimul rând, instalația de tratare, soluție ecologică și economică de gestionare a deșeurilor din județul Dâmbovița, va și generatoare de locuri de muncă și investiții. Astfel, lângă acest amplasament își vor putea desfășura activitatea antreprenori care pot transforma masa plastică în materie primă sau în bunuri de larg consum. În acest fel, deșeurile de plastic nu vor mai ajunge la groapa de gunoi, iar cel mai bun exemplu este cel al sticlelor de plastic. Din acestea se pot crea fibre care pot fi folosite în industria textilă, dar și în cea auto. 

Cert este faptul că un județ mai curat și un mediu înconjurător sănătos necesită un efort comun, lucru recunoscut atât de autorități, cât și de cetățenii prezenți în sală.